Mijn naam is Ingrid Stroobach (1964). Vanaf 1982 ben ik werkzaam in de gezondheidszorg. Eerst als (wijk)verpleegkundige, later als Verpleegkundig Specialist in diverse werkvelden, zoals ziekenhuis, thuiszorg, psychiatrie, verslavingszorg. Ik heb acht jaar als verpleegkundige in een hospice gewerkt.

Vanaf 2001 ben ik me meer gaan verdiepen in yoga en meditatie en momenteel volg ik een opleiding tot Iyengaryogadocent.

Ik ben gecertificeerd mindfulnesstrainer en ingeschreven in het register van de Vereniging van Mindfulnesstrainers in Nederland, VMBN, hoogste categorie (1). 

Daarnaast heb ik een driejarige Post HBO opleiding tot coach/counselor gevolgd aan het Europees Instituut, onderdeel van De Baak, in Driebergen.


Naast mindfulnesstrainer en coach/counselor ben ik momenteel werkzaam als wijkverpleegkundige met aandachtsgebied oncologie en palliatieve zorg bij Evean Thuiszorg.


Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten zijn voor mij van belang bij coaching, counseling en mindfulness:

  • ieder mens heelt zichzelf: als counselor en mindfulnesstrainer help ik om je natuurlijke vermogens te (her)vinden
  • ieder mens is deskundig ten aanzien van het probleem. Jij staat centraal, niet de methodiek
  • ieder mens heeft keuzemogelijkheden en is zelf verantwoordelijk
  • de sleutel tot verandering en/of acceptatie ligt in het hier en nu.

Begeleiden van mensen vind ik inspirerend vanwege de verbinding die tot stand gebracht wordt. Het gaat mij om het échte contact met de ander dat ontstaat. Ik ben nieuwsgierig naar mensen en wil graag werken vanuit mijn talent en mijn kwaliteiten en daarmee van betekenis zijn voor anderen. 

Ik ga ervan uit dat mensen in staat zijn zich te ontwikkelen en vanuit eigen unieke kracht kunnen veranderen en/of accepteren. Ik ga uit van een holistische mensvisie: de mens is een geheel van lichaam, geest (psychosociaal), energie en ziel. Gezondheid hangt samen met de mate waarin we in juiste relatie staan met alle delen van ons zijn. Niets staat op zichzelf, alles in de wereld is met alles verbonden. Als je denkt vanuit afgescheidenheid leidt dat tot verlies van levenskracht omdat je niet gevoed kunt worden. Als je vanuit verbondenheid leeft, denkt en handelt stimuleer je het leven zelf en ontstaan er nieuwe mogelijkheden en ideeën.


Hoe werk ik?

Tijdens onze sessie(s) begeleid ik je om in jezelf oplossingen en antwoorden te vinden. Het zijn je eigen keuzes die je maakt, je eigen inzichten die je verder brengen. Je ervaart steeds meer van je eigen kracht. Het gaat om jou: wat vind jij belangrijk? Wat zijn je overtuigingen, wat wil je? Vanuit ervaringsgericht leren kun je een antwoord op die vraag vinden. Je leert jezelf beter kennen en komt uiteindelijk daar waar de antwoorden in jezelf te vinden zijn. Dat betekent dat je zelf aan de slag gaat met de handvatten die ik je aanreik.

Ik maak gebruik van verschillende (psychologische) theorieën, invalshoeken en methoden. Afhankelijk van de vraag en situatie werk ik met methodieken uit de Transactionele Analyse, Cognitieve Gedragstherapie, visualisatie, mindfulness, yoga, Gestalt, cliëntgerichte psychotherapie en emotioneel lichaamswerk.

De kwaliteit van mijn werk wordt zorgvuldig gecontroleerd door mijn intervisiegroepen en de beroepsverenigingen waar ik lid van ben. Ik volg jaarlijks bijscholingsworkshops, cursussen en retraites om mijn kennis te verdiepen.