Counseling

Tijdens de counseling gaan we dieper in op persoonlijke en emotionele thema's. Vaak is er sprake van klachten of symptomen. Het gaat in het counselingproces om herstel en verwerking. De kracht van mensen kan pas echt tot uiting komen als er balans is tussen het denken (hoofd), het voelen (hart) en het lichaam. Het uitgangspunt bij counseling is dat die balans hersteld wordt.

In de counseling richt ik mij met name op de volgende doelgroepen:

  • mensen met stress- en burnoutklachten
  • mensen waarbij verlies en rouw op de voorgrond staat 


Stress- en burnoutklachten

Heb je het gevoel dat alles je boven het hoofd groeit? Dat je onder druk staat? Slaap je slecht, voel je je gespannen en ben je aan het piekeren? Kan je niet ontspannen? Vaak zijn dit signalen van stress. Stress is een natuurlijke reactie van ons lichaam en geest op bedreiging en gevaar.

Een constant verhoogd stressniveau kan leiden tot een burnout. Bij burnout is er sprake van een verstoord evenwicht tussen de eisen die in het dagelijks leven aan je gesteld worden en je persoonlijke behoeften. 

De oorzaken van burnout hebben onder andere te maken met ingesleten gedachtenpatronen, bijvoorbeeld dat je altijd perfect moet zijn, altijd aardig gevonden moet worden, altijd voor anderen moet zorgen, of dat je je altijd schuldig voelt. Bij burnout komt het er vaak op neer dat je systematisch over je grenzen bent gegaan. Je bent in feite chronisch in stress. Je ontspant niet meer en daardoor blijft herstel uit.


Hoe gaan we aan de slag bij stress- en burnoutklachten?

Tijdens de intakefase stellen we gezamenlijk een plan op om fasegewijs uit de negatieve spiraal te kunnen stappen. De behandeling begint met het verbeteren van de lichamelijke conditie. De counseling is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en vanuit die benadering krijg je huiswerkopdrachten. We onderzoeken gedachtenpatronen en we bespreken wat je nodig hebt om je dagelijkse bezigheden te kunnen oppakken. Mindfulness is een mogelijkheid om op een andere manier met je stress om te leren gaan.


Verlies en rouw

Rouwen is beseffen dat er een onomkeerbare verandering in je leven heeft plaats-gevonden. Niemand ontkomt aan verdriet. Verdriet toont aan dat je emotioneel betrokken kunt zijn bij je omgeving. Ieder mens kent van kind af aan verliezen in het leven. Het vertrek van een dierbare juf of meester, de verhuizing van een vriendje, de scheiding van je ouders, of het overlijden van een persoon van wie je houdt. 

Maar ook verlies van gezondheid en verwachtingen, of het verliezen van werk. Soms is een gebeurtenis zo ingrijpend dat je dat nooit meer te boven komt. Je zult dan moeten aanvaarden dat iets altijd pijn blijft doen. Welke plaats die pijn krijgt in je leven is afhankelijk van de betekenis ervan. Belangrijk is de manier waarop je het rouwproces aangaat. Verdriet en pijn verwerken kan alleen door het te ondergaan en het eigen te maken. Je wordt je bewust dat verdriet een wezenlijk onderdeel is van jouw bestaan. Als je dat kan accepteren kom je tot aanvaarding en liefde voor jezelf. Pas dan kun je in harmonie verder gaan.


Hoe gaan we aan de slag met verlies en rouw?

Als counselor kan ik de pijn niet wegnemen. Het rouwproces vraagt vooral om aanwezig te zijn en met lege handen durven te staan. Rouw vraagt om een platform, om te delen. Niet om een oplossing. Ik luister, geef erkenning en ruimte aan emoties en help je om weer grip te kunnen krijgen op je situatie. In een veilige omgeving bied ik je ondersteunende en inzichtgevende gesprekken. We onderzoeken samen hoe je het verlies wilt en kunt doorleven. Ook help ik je te onderzoeken hoe het verlies een betekenisvolle plek kan krijgen in jouw leven. Hierdoor kan rust ontstaan over dat wat er is gebeurd en kun je weer met een open blik de toekomst in kijken.


Praktische informatie

Het intakegesprek zie ik als kennismaking en samen onderzoeken we waar de vraag ligt. We formuleren gezamenlijk de beoogde doelen. Ik geef uitleg over mijn werkwijze en we maken, afhankelijk van de behoefte, concrete vervolgafspraken. Uit het gesprek volgt een begeleidingsplan, wat als leidraad dient gedurende het traject.

Soms kun je al aan één afspraak genoeg hebben om zelf weer verder te kunnen. Maar gemiddeld is het goed rekening te houden met een investering in jezelf van ongeveer vijf tot acht sessies.


Locatie


nader af te spreken


Kosten counseling

kennismakingsgesprek (30 minuten)    35 euro (excl. BTW)

intakegesprek of consult (60-75 minuten)    75 euro (excl. BTW)